top of page

Den gemensamma ridån

Ett refuserat skissförslag som inte blev gjort för grundskolan Forskaren i Eskilstuna tillsammans med Ylva W Franzén, 2020.

Skissförslaget bestod av screentryckt tegel och en textil ridå

bottom of page