top of page

Den Taktila Halon

Pågående offentlig gestaltning tillsammans med Ylva W Franzén

på uppdrag av Region Stockholm. Beräknas vara klar 2025.

En vårdavdelning på Södersjukhuset i Stockholm: konstnärlig gestaltning för 24 vårdrum med tillhörande korridorer.

bottom of page